ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY – INFORMACE

ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY (OŠD)

 

  1. Žádost o odklad školní docházky podává zákonný zástupce dítěte řediteli základní školy v době zápisu do základní školy.
  2. K žádosti je povinné doložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC), a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
  3. Do poradenského zařízení je potřeba se objednat. Čekací doba je cca 2 měsíce, je potřeba se objednat s předstihem, tj nejlépe v měsících leden – únor, aby jste měli doporučení vyřízené nejlépe k zápisu a doložili potvrzení současně s žádostí.
  4. Pokud nestihnete mít vyřízená potvrzení k zápisu, podáte pouze žádost a ředitel školy Vám stanoví termín dodání potvrzení školského poradenského zařízení a odborného lékaře.
  5. O odkladu školní docházky je nutné informovat mateřskou školu.

Výňatek ze Školského zákona (561/2004 Sb.):

§ 37

Odklad povinné školní docházky

(1) Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

(2) Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu povinné školní docházky.

(3) Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost k plnění povinné školní docházky, může ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce žákovi dodatečně v průběhu prvního pololetí školního roku odložit začátek plnění povinné školní docházky na následující školní rok.

(4) Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky podle odstavce 1 nebo 3, informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.

Kontakt na Školské poradenské zařízení (PPP):

Telefon: budova A: 585 221 045, 585 224 573          budova B: 582 800 060
E-mail: ppp@ppp-olomouc.cz