ZÁPIS DO ZŠ – informace

Vážení rodiče předškoláků,

jelikož se blíží zákonný termín zápisu do základních škol, žádám Vás, aby jste začali pozorně sledovat webové stránky jednotlivých škol, na kterých by jste se měli dovědět, jakým způsobem budou zápisy probíhat. Jak jste určitě již sami zaznamenali, zápisy budou probíhat bez účasti dětí, pouze  formální formou.
Informace, které poslal ředitel ZŠ Mozartovy PhDr. et PaedDr. Zbyněk Kundrum,  jsem zaslala rodičům dětí docházejících do našich mateřských škol na jejich e-maily.
Předpokládám, že podobně budou probíhat zápisy i na ostatních školách.
Ti z vás, kteří si nestihli vyřídit u dítěte odklad školní docházky, směřujte prosím dotazy o postupu (doložení potvrzení od lékaře a poradny) na základní školy či na pedagogicko psychologické poradny.