FLÉTNIČKA

Kroužek flétničky bude probíhat úterý od 14:00 14:45

Co se Vaše dítě naučí:

  • Hrát na zobcovou flétnu
  • Poznávat a číst noty
  • Základy pro hru na další hudební nástroje
  • Rozvíjet hudební cítění a smysl pro rytmus
  • Základy hudební nauky
  • Zábavné rytmické písničky
  • Správně dýchat

Cena 2250,- Kč

 

KROUŽEK SE NEOTVÍRÁ  pro nízký počet zájemců