Jídelna: Info aktuálně

 Odhlašování stravy:

  • na www. strava.cz – přihlašovací údaje Vám přidělí ŠJ
  • telefonicky  do 11.00 hod na tel. čísle  585 750 107
  • veškeré dotazy ohledně odhlašování Vám ráda odpovím na tel čísle 585 750 107

 

  • Pokud nebude mít dítě zaplacenou stravu do posledního dne v měsíci, nebude k prvnímu dni nového měsíce vaše dítě přijato do MŠ, jelikož nemá stravu. Hlídejte si proto prosím platby!!! Platby provádějte včas, tj. vždy k 20. dni v měsíci dopředu na následující měsíc.

 

  • Dietní stravování je možné dohodnout na základě lékařského potvrzení. Je potřeba u vedoucí jídelny podat žádost o dietní stravování a dohodnout další postupy. Jídelna připravuje bezmléčnou dietu a dietu s omezením lepku.