Jídelna: Provozní řád

Stanoví podmínky ve školní jídelně Helsinská 11, Olomouc, odloučeného pracoviště Mateřské školy Olomouc, Helsinská 11, p.o.

Školní jídelna nakupuje a hradí potraviny pro přípravu jídel z peněz vybraných za stravné.
Z důvodu dostatku finančních prostředků na účtu ŠJ k úhradě faktur za potraviny, je nezbytně nutné, aby stravné bylo uhrazeno vždy do 20. dne v daném kalendářním měsíci na měsíc následující.

Cena stravy:

Cena stravného se určuje dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování příloha č. 2, která dělí děti podle věku, kterého dosáhnou v daném školním roce.

3-6   let: činí 42,-Kč  na den : přesnídávka 12,- Kč, oběd 21,- Kč, svačina 9,- Kč
7-10 let: činí 46,- Kč na den:  přesnídávka 12- Kč, oběd 25,- Kč, svačina  9,- Kč

Odhlašování stravy:

Provádí se den předem do 10:00 hod na  www.strava.cz  nebo telefonicky do jídelny Helsinská 11,

do 11.00 hod, tel.č.585 750 107

Nestihne-li rodič odhlásit dítě ze stravy den předem do 11:00 hod. na následující den, má možnost první den nepřítomnosti dítěte v MŠ nahlášenou stravu odebrat do jidlonosiče v době od 11:15 do 11:45 hod. s tím, že dané jídlo slouží pro okamžitou spotřebu.

Upozorňujeme rodiče na povinnost odhlášení obědů v době nepřítomnosti dítěte v MŠ (§4 odst. 3 vyhlášky č. 107/2005 Sb.) a následné nahlášení obědů. Dítě nelze přivést do MŠ bez nahlášené stravy.

Placení stravy:

Inkasem, jednorázovým převodem na účet ŠJ.  Platba stravného musí být provedena do doby splatnosti ( 20.-23. den měsíci na následující měsíc). Jestliže zákonný zástupce neuhradí úplatu za školní stravování do posledního dne v měsíci, nebude následující den dítě do MŠ přijato z důvodu, že dítě na 1. den následujícího měsíce nemá stravu (§4 odst. 1 vyhlášky 14/2005 o předškolním vzdělávání.)

 

Inkasem z účtu: inkaso z účtu se provádí k 20.dni v měsíci na měsíc následují.

Vrácení přeplatků za stravné: při ukončení docházky dítěte v MŠ se přeplatek za stravné vrací  převodem na účet.

Jídelníček: je vypracován dle norem spotřebního koše na každý týden a je vystaven na informační tabuli v MŠ.

Bezpečnost a ochrana zdraví dětí při stravování je upravena ve školním řádu mateřské školy.