Zápis do MŠ

 

 

Zápis do mateřských škol

 MŠ Helsinská a MŠ Čapka Choda

Výsledky zápisu  do mateřských škol, který se konal ve dnech 2.5. – 3.5.2018:

Výsledky zápisu