Odhlašování dětí z MŠ E-ŠKOLA

Cena stravného od 1.9.2022

MATEŘSKÁ ŠKOLA OLOMOUC, HELSINSKÁ 11, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

INFORMACE PRO RODIČE A STRÁVNÍKY ŠJ HELSINSKÁ

Finanční norma na potraviny s koeficientem 1 činí 52,-

DOTOVANÝ  OBĚD PRO DĚTI:

(nárok má řádně docházející dítě k předškolnímu a školnímu vzdělávání a první den nemoci)

Věk dítěte                                  přesnídávka                               oběd   odp. svačiny          celkem celodenní

FN  3-6 let              koef.0,5     15,- Kč (11+4 pitný režim)           26,-         11,-                                        52,-

FN   7 letí                koef.0,6    15,- Kč (11+4 pitný režim)           31,-          11,-                                        57,-

                                                                                                                                                                     stravné   

FN  žáci  7-10 let    koef. 0,6                                                                                                                           31,-

FN záci 11-14 let   koef. 0,7                                                                                                                            36,-

FN žáci 15 a více   koef. 0,8                                                                                                                  42,-

STRAVOVÁNÍ DOSPĚLÍCH                                                                                                                                                                      

vlastní zaměstnanci                                                                koef. 0,9                                                         47.-

zaměstnanci zřizované Městem Olomouc bez PR            koef. 0,9                                                         72,- 

zaměstnanci škol jiných zřizovatelů cena s PR                  koef. 0,9                                                         85,-                                                    

cizí strávníci                                                                             koef.0,9                                                          90,-

provozní režie                                                                                                                                                 13,-

mzdová režie                                                                                                                                                   25,-

zisk                                                                                                                                                                      5,-

V případě odebrání neodhlášeného oběda uhradí rodiče celodenní stravné s veškerými náklady na jeho přípravu, tj. včetně provozní a mzdové režie.

* Provozní režii dotovaného oběda u dětí hradí zřizovatel

**Mzdovou režii dotovaného oběda u dětí hradí stát u organizací vedených ve školském rejstříku