Odhlašování dětí z MŠ E-ŠKOLA

Cena stravného od 1.9.2022

MATEŘSKÁ ŠKOLA OLOMOUC, HELSINSKÁ 11, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
INFORMACE PRO RODIČE A STRÁVNÍKY ŠJ HELSINSKÁ

Finanční norma na potraviny s koeficientem 1 činí 52,-

DOTOVANÝ OBĚD PRO DĚTI:

(nárok má řádně docházející dítě k předškolnímu a školnímu vzdělávání a první den nemoci)

Věk dítěte   přesnídávka oběd odp. svačiny celkem celodenní
FN 3-6 let koef.0,5 15,- Kč (11+4 pitný režim) 26,- 11,- 52,-
FN 7 letí koef.0,6 15,- Kč (11+4 pitný režim) 31,- 11,- 57,-

 

FN žáci 7-10 let koef. 0,6 31,-
FN žáci 11-14 let koef. 0,7 36,-
FN žáci 15 a více  koef. 0,8 42,-


STRAVOVÁNÍ DOSPĚLÍCH

vlastní zaměstnanci koef. 0,9 47.-
zaměstnanci zřizované Městem Olomouc bez PR koef. 0,9 72,-
zaměstnanci škol jiných zřizovatelů cena s PR koef. 0,9 85,-
cizí strávníci koef.0,9 90,-
provozní režie    13,-
mzdová režie   25,-
zisk   5,-

 

V případě odebrání neodhlášeného oběda uhradí rodiče celodenní stravné s veškerými náklady na jeho přípravu, tj. včetně provozní a mzdové režie.
* Provozní režii dotovaného oběda u dětí hradí zřizovatel
**Mzdovou režii dotovaného oběda u dětí hradí stát u organizací vedených ve školském rejstříku