Odhlašování dětí z MŠ E-ŠKOLA

MŠ Čapka Choda

Mateřská škola Čapka Choda je odloučeným pracovištěm Mateřské školy Helsinská 11 Olomouc a nachází se v blízkosti ZŠ Tererovo náměstí Olomouc, se kterou Mateřská škola spolupracuje v rámci možností.
Budova Mateřské školy Čapka Choda je stejného typu jako MŠ Helsinská, vybudovaná také v šedesátých letech. Je taktéž trojtřídní, kapacita tříd je 24 dětí se schválenou výjimkou 26 dětí na třídu. Mateřskou školu navštěvuje 78 dětí.
V suterénu MŠ bývala dříve jídelna, nyní jsou prostory částečně využívány jako výdejna částečně jsou prostory pronajímány skautským oddílům.
Budova MŠ má poměrně prostornou zahradu s brouzdalištěm, pískovišti, komponenty, uměle vytvořeným kopcem pro účely zimního bobování či zdolávání nerovného vyvýšeného terénu..
K ukládání hraček slouží garáž, která má vjezd ze školní zahrady. Jelikož je MŠ v blízkosti hlavní silnice vedoucí z Olomouce na Hradec Králové je zahrada odhlučněna a chráněna před výfukovými plyny nově vysazeným živým plotem a stromy.
V posledních letech zde byly provedeny renovace umýváren, střechy, vyměněna oken, oprava schodiště vedoucího z šaten do zahrady, oprava brouzdaliště, třídy jsou vybaveny novým nábytkem, v r. 2012 se začalo s rekonstrukcí elektroinstalace, která byla ukončena v roce 2013, v r. 2013 byl upraven vstup do MŠ, bylo vybudováno oplocení před hlavním vchodem do MŠ, čímž byl vytyčen areál MŠ, a stání pro kočárky a kola.

Adresa

Adresa odloučeného pracoviště:
Mateřská škola
Čapka Choda 12
779 00 Olomouc
Provozní doba: 06:15 – 16:45

Telefonní a e-mailové spojení

MŠ Čapka Choda 585 428 202
Mobil: 774 726 048
e-mail: ms.capkachoda@email.cz
e-mail pro služby odhlašování a podněty rodičů: rodice.mscapkachoda@email.cz

 

 

Více o MŠ

MŠ