Odhlašování dětí z MŠ E-ŠKOLA

Zaměstnanci školy

 Bc. Marta Nováková
 
Ředitelka MŠ

 Hana Nováková
 vedoucí školní jídelny

 Bc. Kristýna Chaloupková
 Paní učitelka

 Mgr. Jitka Bačáková
 Paní učitelka

 Eva Bálková
 Paní učitelka

 Renata Gregorová
 Asistent pedagoga

 Bc. Veronika Gajdová
 Paní učitelka

 Mgr. Martina Březinová
 Paní učitelka

 Monika Puterová
 Asistent pedagoga

 Hana Rensová
 Paní učitelka

 Kryštof Pokorný
 Vedoucí učitel

 Mgr. Marie Bachanová
 Paní učitelka

 Mgr. Jana Hošková
 Paní učitelka

 Petra Straková
administrartivní pracovnice

 Michaela Hodinová
 Paní učitelka

 Kristýna Kubíčková
 Paní učitelka

 Kateřina Wilferová
 Asistent pedagoga

 Jolana Krososková
 Paní učitelka

 Radka Tušková
 Paní učitelka

Pavlína Hauerová
 Asistent pedagoga

Zaměstnanci