Odhlašování dětí z MŠ E-ŠKOLA

Zaměstnanci školy

 Bc. Marta Nováková
 Ředitelka MŠ

 

 Zuzana Zvěřová
 Zástupkyně ředitelky

 Petra Straková
 Administrativní pracovník

  

 Mgr. Jitka Bačáková
 Paní učitelka

 

 Ing. Hana Hrdinková
 Asistent pedagoga

 Eliška Urbanová
 Školní asistent 

  

 PhDr. Veronika Gajdová
 
Paní učitelka

 

 Mgr. Marie Bachanová
 Paní učitelka

 Kateřina Wilferová 
 Asistent pedagoga

 Mgr. Martina Křížová
 Paní učitelka

 

 Eva Bálková
 Paní učitelka

 

 Ing. Jana Dajčarová
 Asistent pedagoga

 Mgr. Martina Březinová
 Paní učitelka

 

 Eva Lahnerová 
 Asistent pedagoga

 Michaela Hodinová
 Paní učitelka

 Sabina Gillová, Dis.
 Paní učitelka

 

 Jolana Krososková
 Paní učitelka

 

 Tereza Gutteková
 Asistent pedagoga

 Kateřina Ochotská
 Paní učitelka

 

 Andrea Sváčková, Dis.
 Paní učitelka

 

 Bc. Eliška Bolová
 Asistent pedagoga

 

 Hana Nováková
 Vedoucí školní jídelny

 

 

Zaměstnanci