Odhlašování dětí z MŠ E-ŠKOLA

Zaměstnanci školy

 Bc. Marta Nováková
 
Ředitelka MŠ

 Hana Nováková
 vedoucí školní jídelny

 Bc. Kristýna Chaloupková
 Paní učitelka

 Mgr. Jitka Bačáková
 Paní učitelka

 Eva Bálková
 Paní učitelka

Bc. Kateřina Skládalová
 Asistent pedagoga

 Mgr. Veronika Gajdová

Paní učitelka

 Mgr. Martina Březinová
 Paní učitelka

 Hana Králová
 Asistent pedagoga

 Bc. Tereza Mozgová
 paní učitelka

 Bc. Kryštof Pokorný
 Zástupce ředitelky MŠ

 Mgr. Marie Bachanová
 Paní učitelka

 Bc. Kristýna Stanislavová
 Paní učitelka

 Petra Straková
administrartivní pracovnice

 Michaela Hodinová
 Paní učitelka

 Radka Tušková
 Paní učitelka

 Kateřina Wilferová
 Asistent pedagoga

 Jolana Krososková
 Paní učitelka

 Eva Lahnerová

 Asistent pedagoga

Pavlína Hauerová
 Asistent pedagoga

 

Zaměstnanci