Odhlašování dětí z MŠ E-ŠKOLA

Dary a projekty

Projekty

Mezigenerační program: PŘEČTI

O projektu: www.mezi-nami.cz
V naší školce propojuje příjemným a nenásilným způsobem svět seniorů a dětí. Senioři jednou týdně docházejí do mateřské školky předčítat pohádku. V pondělí do třídy Kočiček a ve čtvrtek do třídy Medvídků.

Podpora kvality vzdělávání na MŠ Helsinská, Olomouc

Konání projektu : 1.9.2022 - 31.8.2024

Cíl projektu: Personální podpora formou školního asistenta a osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání.

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0000430

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Více informací

Zvýšení kvality výchovy a vzdělávání v MŠ Helsinská, Olomouc

Konání projektu: 1.9.2018 – 31.8.2020
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009799
 

Více informací

JEŽÍŠKOVA VNOUČATA

Děti z MŠ Helsinské se zapojily do projektu Ježíškova vnoučata.
O projektu: www.jeziskovavnoucata.cz
Děti v rámci projektu malovaly vánoční přání pro babičky a dědečky. Organizátoři každé přání přibalí k malému dárku, který potom babičky a dědečkové dostanou v domovech pro seniory.

Podpora žáků a pedagogických pracovníků MŠ Helsinská

Konání projektu: 1.9. 2016 – 31.8.2018
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0000986
projekt je zaměřen na osobnostně sociální rozvoj pedagogů MŠ a na personální podporu – školního asistenta a chůvu na pomoc předškolním pedagogům, kteří integruji do dětského kolektivu dvouleté děti. Projekt je podpořen EU částkou 461 711,- Kč.
 

Více informací

Místní akční plánování v Olomouci

Naše mateřská škola je zapojena do projektu Místního akčního plánování v Olomouci. projekt je zaměřen na předškolní a základní vzdělávání. Cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských školách, posílit komunikaci a spolupráci mezi učiteli navzájem, mezi zřizovateli, zástupci škol a rodiči. Naše mateřská škola se bude moci zapojovat do aktivit na podporu čtenářské a matematické pregramotnosti, aktivit na podporu zručnosti a kreativity a čerpat teoretické i praktické informace k inkluzi ve všech jejich podobách. Více informací o projektu najdete na webu http://map.olomouc.eu/. Pro neformální diskuzi o školství a vzdělávání mezi rodiči, učiteli a dalšími aktéry z Olomouce jsou určeny Facebookové stránky (MAP Olomouc).

Příspěvky na obědy do škol v Olomouckém kraji

Konání projektu: 1.9.2023 - 30.6.2024
Číslo projektu: CZ.03.04.01/00/22_026/0003824

Dotační program 04_05 Příspěvky na obědy do škol v Olomouckém kraji vychází 
z podmínek výzvy č. 03_22_026 - Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi Operačního programu Zaměstnanost plus.


Cíl projektu: podpora dětí z rodin ohrožených chudobou a materiál a potravinovou deprivací nebo se ocitla v nepříznivé finanční situaci formou dotace/příspěvku na zajištění bezplatného školního stravování v Olomouckém kraji. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Dary

Mateřská škola přijme dary za účelem zkvalitňování prostředí mateřské školy a nadstandartní aktivity školy.
Dary budou požity na:
– Zorganizování Dětského dne a dalších akcí pro děti a rodiče
– inovace prostředí mateřských škol, např:
Vybudování venkovních výukových altánů pro děti  (smyslem je přenést co nejvíce aktivit ven) – MŠ Helsinská i MŠ Čapka Choda
Nové herní prvky na obě zahrady
Výsadba zeleně – ovocné stromy a keře, bylinkové zahrádky
Klimatizace do tříd pod střechou – MŠ Čapka Choda

Mateřská škola Helsinská v Olomouci obdržela od společnosti Lidl vítaný dárek.

Díky nákupům během prvního dne otevření nové prodejny v Olomouci, která se nachází na třídě Svornosti v OD Timpo, získala od společnosti Lidl 62 300 korun. Za tuto částku pořídí venkovní herní prvky pro děti. Tisková zpráva zde

 

Dary