Odhlašování dětí z MŠ E-ŠKOLA

Ceny stravy od 1.1.2022

Příloha č.1 Vnitřního řádu ŠJ

CENA STRAVY OD 1.1.2022

             Děti MŠ 3-6 let koef. 0,5                            Děti MŠ 7letí koef. 0,6

FN přesnídávka   13,-(z toho 3,- pitný režim)            13,-(z toho 3,- pitný režim)

FN oběd                23,-                                                    28,-

FN svačina            10,-                                                    10,-

 Celkem                   46,-                                                       51,-  

Žáci ZŠ

FN 7 – 10 let                  koef.0,7                                      32,-

FN 11-14 let                   koef. 0,8                                     37,-

FN 15 a více                    koef. 0,9                                    42,-

Zaměstnaci

Vlastní zaměstnanci     koef. 0,9   42,- -10,- FKSP           32,-   

Cizí zaměstnanci          koef. 0,9                                       42,- - FKSP organizace            

Cizí strávníci                  koef. 0,9                                       80,-

Provozní režie                                                                     10,-

Mzdová režie                                                                       25,-

Zisk                                                                                        3,-

Nováková Hana                                                                    Bc. Marta Nováková

vedoucí ŠJ                                                                             ředitelka

V Olomouci dne 1.11.2021