Odhlašování dětí z MŠ E-ŠKOLA

Informace k nástupu do MŠ 1.9.2021

Do mateřské školy vstupují dospělé osoby doprovázející děti v rouškách či respirátorech

- Děti v mateřské škole roušky nenosí, pro případ výskytu příznaků má dítě ve skříňce k dispozici čistou roušku v uzavřeném sáčku

- pedagogové roušky při vzdělávacím procesu mít nemusí

- prosíme rodiče, aby se zbytečně neshlukovali v prostorách MŠ

- po vyzvednutí dítěte z MŠ je zakázáno se zdržovat na zahradě MŠ z bezpečnostních důvodů, co nejrychleji opouštějte jak prostory budovy MŠ tak areál MŠ

- dodržujte prosím základní hygienická pravidla, veďte k tomuto i své děti

- v případě návratu ze zahraničí ze zemí s vysokými riziky je nutné se prokázat negativním testem, bez negativního testu nelze vstupovat do prostor MŠ

- v případě příznaků repiračních chorob je zakázáno vstupovat do prostor MŠ  dítě do MŠ vstupuje zdravé!

- podrobnější informace o chodu jednotlivých tříd budou představeny v rámci třídních schůzek – proběhnou v jednotlivých třídách v týdnu od 06.09. – 09.09.2021- sledujte nástěnky, ve třídě Pejsků v týdnu od 13.9. - 16.9.

Těšíme se na vás v novém školním roce :-)