Odhlašování dětí z MŠ E-ŠKOLA

Informace k otevření MŠ 12.4.2021

Vážení rodiče,

12.4.2021 zahajujeme provoz na obou našich Mateřských školách pro děti povinné předškolním vzděláváním a děti, jejichž rodiče pracují v těchto složkách:

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
 • pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • příslušníci ozbrojených sil,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Podmínky:

 •  provoz je zatím zachován od 6:15 – 16:45
 • ve třídách bude max. 15 dětí
 • třídy se nebudou spojovat – scházení i rozcházení dětí bude probíhat v dané třídě
 • vždy v  pondělí ráno a ve čtvrtek ráno bude probíhat testování dětí v kanceláři školy, pokud bude venkovní teplota 15°C a více venku na zahradě, test může svému dítěti v MŠ provést     rodič pod dohledem pedagoga, jak provést test můžete shlédnout zde a seznámit tak šetrně dítě s tím co jej čeká.
 • Po dobu testování mají všechny zúčastněné osoby respirátor, děti roušku. Na výsledek testu se čeká 15 min. , mezitím můžete dítě v šatně připravit pro vstup do třídy a čekáte na výsledek testu. Pokud je test negativní, dítě pokračuje do třídy, pokud je test pozitivní, je dítěti vystaveno potvrzení o pozitivním testu a odesláno k praktickému lékaři, který vystaví žádost o PCR test.
 • Pokud zákonný zástupce odmítne testování, dítě nemůže do mateřské školy a zůstává na distančním vzdělávání.
 • Hygienické podmínky jsou dodržovány tak, jak jsme již zvyklí. Nezapomeňte při vstupu používat desinfekci a ústa a nos mít přikryté respirátorem.
 • Zaměstnanci MŠ používají respirátor, děti po testování již v MŠ roušky nemají
 • Pro případ, že by se během týdne ukázal někdo pozitivní, uložte do skříňky Vašeho dítěte chirurgickou dětskou roušku.

Testovat se nemusí:

 • Děti u kterých je možné doložit (SMS, potvrzení, lékaře..pod) negativní výsledek RT-PCR testu nebo POC antigenního testu, který není starší než 48 hodin a kteří zároveň nevykazují příznaky onemocnění COVID-19
 • Děti, které prodělali onemocnění COVID-19 a od pozitivního testu neuplynulo více než 90 dnů. Toto je potřeba doložit  – potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě

Rodiče předškoláků, kteří se vyjádřili, že jejich dítě nastoupí a rodiče, kteří jsou zaměstnaní viz výše a již nás o nástupu dítěte také informovali, žádáme, aby si v systému strava.cz zkontrolovali přihlášení stravy!

Zároveň připomínáme, že rodiče, kteří jsou zaměstnaní viz výše odevzdají první den potvrzení zaměstnavatele nebo čestné prohlášení, které by mělo obsahovat:

 • Vaše jméno a příjmení, datum narození, bydliště
 • Čestně prohlašujete, že jste zaměstnancem v oblasti (vyberte jednu z výše uvedených)
 • Datum, podpis

Rodiče, kteří ještě potřebují dítě do MŠ přihlásit z výše uvedených důvodu zaměstnání rodičů mohou nejpozději do pátku 9.4.2021 do 9:30 hodin. Později již nelze dítě na pondělí 12.4.2021 přihlásit.
Zájemci pošlou na mshelsinskaol@seznam.cz zprávu a zajistí si stravování.

Telefon k přihlášení stravy: 775 559 452

Žádáme rodiče o shovívavost, trpělivost, ani nám není testování příjemné. Dále žádáme, aby jste se svým dítětem přišli v testovací den vždy dostatečně v předstihu. Testování bude trvat cca 20 – 30 min.

Pokud budedte mít nějaké dotazy, pište, volejte.

S pozdravem
Bc. Marta Nováková, ředitelka MŠ