Odhlašování dětí z MŠ E-ŠKOLA

Anglická závěrečná besídka

01.02.2024 16:00

Ve třídě Berušek proběhne anglická závěrečná besídka kroužku Angličtiny.

Zváni jsou také všichni zájemci o kroužek ve druhém pololetí.

S dětmi Vám představíme 8 básniček s pohybem, jednu menší dramatizaci a jednu pohybovou hru.

Budeme se na Vás těšit od 16 hodin.

Kalendář