Odhlašování dětí z MŠ E-ŠKOLA

NÁVŠTĚVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY

07.03.2022 10:00

Vzdělávací program zaměřený na seznamování s literaturou a předčtenářskou gramotnost.

Pro předškolní děti. 

Zdarma

Kalendář