Odhlašování dětí z MŠ E-ŠKOLA

NÁVŠTĚVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY

09.05.2022 10:00

Vzdělávací program zaměřený na seznamování s literaturou a předčtenářskou gramotnost.

Pro předškolní děti.

 

Kalendář