Odhlašování dětí z MŠ E-ŠKOLA

PASOVÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ

24.06.2022 09:00

Hudebně - pohybový program se slavnostním zakončením pasování předškoláků na školáky.

Pro všechny děti.

Na školní zahradě.

Cena 90,- Kč.

Kalendář