Odhlašování dětí z MŠ E-ŠKOLA

Kroužky MŠ Helsinská

Plavání

Pohybová činnost
Doporučeno dětem od 4,5 – 6let
Cena: 1100,- /pololetí

Kurz vede:
Instruktor plavecké školy Olomouc

Kdy:
Středa od 9:30 – 10:15 (celoroční nebo pololetní dle zájmu) od II. pololetí !

Místo:
Olomoucký plavecký bazén

Cíl:
Motivovat a podněcovat u dětí zájem o plavecké dovednosti, vést děti k odvaze, naučit děti plavat s podpůrnými pomůckami (šikovnější i bez nich), vést děti k radosti ze sportování.

Zahájení kurzu říjen 2021.

Zpět

Kroužky