Odhlašování dětí z MŠ E-ŠKOLA

Seznamte se s platbami v MŠ

Platba školného

Nastavit trvalý příkaz nebo si hlídat termín splatnosti vždy k 10.dni v měsíci na účet:

19 - 180 5650339/0800

VS: vám bude přidělen při nástupu do MŠ v září

Částka 600,- Kč za měsíc

Trvalý příkaz od 10.9. 2021 - 10.6.2022

Měsíci červenci a srpnu může být částka jiná v závislosti na otevření MŠ, o platbě v tyto měsíce budete včas informováni.

Platba stravného  - odevzdat v jídelně Přihlášku ke stravování!

Vyplněním přihlášky dostanete přístupové údaje do portálu strava.cz

  • Inkaso
  • Platba  na několik měsíců dopředu
  • Měsíční úhrada dle informací z jídelny - e-mailem

Na účet:  

1805650339/0800

VS: vám bude přiděleno školní jídelnou

Stravné na den 42,- Kč , dítě 7 -leté ( OŠD,větší porce) 46,- Kč, tj. za měsíc

924,- Kč u dítěte do 6 let, 1012,- u dítěte 7 letého.

Platba na kulturní akce a nadstandartní aktivity MŠ formou daru

Částka:   800,-

Na účet : 19 - 180 5650339/0800

Splatnost do 30.9.2021

Rodiči bude vystavena darovací smlouva