Odhlašování dětí z MŠ E-ŠKOLA

Vyhodnocení zápisu do mateřské školy na školní rok 2023/24

 

Vyhodnocení zápisu 2023
do Mateřské školy Olomouc, Helsinská 11, příspěvkové organizace


Počet přijatých žádostí: 141
z toho zpět vzetí žádosti: 0
Posuzováno celkem 141 žádostí.


Mateřská škola má aktuálně k 1.9.2023 tyto počty volných míst:
Mateřská škola Helsinská: 39
Mateřská škola Čapka Choda: 20


Mateřská škola umístila z podaných žádostí dle kritérií účastníky takto:

Mateřská škola Helsinská: 39 dětí
Na budovu MŠ Helsinská bylo posuzováno celkem 116 uchazečů, z toho bylo přijato 5 uchazečů s povinným předškolním vzděláváním a 34 uchazečů, kteří před začátkem školního roku 2023/2024 dovrší 4 a 3 roky do naplnění kapacity MŠ. Ostatní uchazeči nebyli přijati.

Mateřská škola Čapka Choda: 20 dětí
Na budovu MŠ Čapka Choda bylo posuzováno 114 uchazečů, z toho byli přijato 6 uchazečů s povinným předškolním vzděláváním, z toho jeden v režimu individuálního vzdělávání a 14 uchazečů, kteří před začátkem školního roku 2023/2024 dovrší 4 a 3 roky do naplnění kapacity MŠ. Ostatní uchazeči nebyli přijati.

VÝSLEDKY


Místa na odvolání:
Mateřská škola nyní nemá místa na odvolání. V případě, že se přijatí uchazeči rozhodnou pro jinou mateřskou školu, vzniknou tak místa na odvolání. Tímto žádáme přijaté uchazeče, aby obratem potvrdili nástup svých dětí do našich mateřských škol, abychom mohli vyhovět dalším uchazečům následovně:
Zašlete e-mailem na mshelsinska.strakova@seznam.cz:
Pozitivní postoj - Potvrzuji, že přijetí do MŠ Helsinská ( Čapka Choda) přijímám.
Negativní postoj - Oznamuji, že můj syn……dcera…….navzdory tomu, že byl/a přijata do vaší MŠ, do MŠ Helsinská ( Čapka Choda) nenastoupí. Preferujeme jinou mateřskou školu.

Vyzvednutí Rozhodnutí o nepřijetí
Rozhodnutí o nepřijetí si prosím vyzvedávejte osobně od 19.5.2023 do 26.5.2023 v budově MŠ Helsinská v ředitelně MŠ v čase od 8:00 - 15:00, zejména ti z vás, kteří budete podávat odvolání.
29.5. 2023 budou nevyzvednutá rozhodnutí zaslána poštou.


Jak postupovat při odvolání?
Odvolání posílejte, doručte do 15 dnů od převzetí Rozhodnutí! Ne dříve (rozhodnutí musíte nejprve převzít a pak teprve na něj reagovat). Odvolání můžete napsat volnou formou nebo využít připraveného formuláře, který naleznete na našich webových stránkách v sekci DOKUMENTY (mshelsinska.cz/dokumenty), Odvolání by mělo obsahovat jméno příjmení bydliště zákonného zástupce, dítěte, registrační číslo žádosti a číslo jednací, které naleznete v rozhodnutí, důvod odvolání, datum a podpis.

ODVOLÁVACÍ FORMULÁŘ