Odhlašování dětí z MŠ E-ŠKOLA

Aktuality

Článek
MŠ Helsinská
MŠ Čapka Choda
Jídelna

Cena stravného od 1.9.2022

MATEŘSKÁ ŠKOLA OLOMOUC, HELSINSKÁ 11, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

INFORMACE PRO RODIČE A STRÁVNÍKY ŠJ HELSINSKÁ

Finanční norma na potraviny s koeficientem 1 činí 52,-

DOTOVANÝ  OBĚD PRO DĚTI:

(nárok má řádně docházející dítě k předškolnímu a školnímu vzdělávání a první den nemoci)

Věk dítěte                                  přesnídávka                               oběd   odp. svačiny          celkem celodenní

FN  3-6 let              koef.0,5     15,- Kč (11+4 pitný režim)           26,-         11,-                                        52,-

FN   7 letí                koef.0,6    15,- Kč (11+4 pitný režim)           31,-          11,-                                        57,-

  


Článek
MŠ Helsinská
MŠ Čapka Choda

Výsledky přijímacího řízení cizinců pro školní rok 2022/2023

Přijatí uchazeči na MŠ Helsinská  -  0

Přijatí uchazeči na MŠ Čapka Choda - 3 uchazeči:

Registrační číslo 200

Registrační číslo 202

Registrační číslo 203

Nepřijatí uchazeči - 5, registrační čísla: 201, 204, 205, 206, 207

___________________________________________________________________________________

Прийняті кандидати на ЗНО в Хельсінкі - 0

Прийняті кандидати на ЗНО - 3 претенденти:

Реєстраційний номер 200

Реєстраційний номер 202

Реєстраційний номер 203

Неприйняті кандидати - 5, реєстраційні номери: 201, 204, 205, 206, 207

Celý text s informacemi zde


Článek
MŠ Helsinská
MŠ Čapka Choda

Přijímací řízení cizinců na školní rok 2022/2023

Přijímací řízení cizinců, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana podle zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny

Порядок прийому іноземців, яким надано тимчасовий захист у Чеській Республіці відповідно до Закону про деякі заходи у зв’язку зі збройним конфліктом на території України

 


Článek
MŠ Helsinská
MŠ Čapka Choda

Výsledky přijimacího řízení

Vážení rodiče v odkazu níže najdete výsledky přijímacího řízení. 

Pokyny k odvolacímu řízení najdete v tomto dokumentu. 

V případě nejasností nás kontaktujte, děkujeme.

S pozdravem,  ředitelka školy

Bc. Marta Nováková

ZDE:

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ


Článek
MŠ Helsinská
MŠ Čapka Choda

Zápis k předškolnímu vzdělávání

Zápis k předškolnímu vzdělávání do MŠ Helsinské & Čapka Choda se koná ve dnech 4. - 5. května 2022. 

Podrobnější informace naleznete zde:

Zápis do MŠ


Článek
MŠ Helsinská
MŠ Čapka Choda

Den Otevřených dveří/День відкритих дверей

Važení rodiče,

dne 28.4.2022 se bude v naší mateřské škole konat Den otevřených dveří. Přístupné Vám budou obě budovy současně (MŠ Helsinská & MŠ Čapka Choda).

Navštívit můžete kteroukoliv z našich tříd a to od 8:30-11:30 a 14:30-16:30. V dopoledních hodinách budete moci nahlédnout do vzdělávacích aktivit dětí a odpoledne v případě přívětivého podnebí strávíme společný čas na zahradě školy.  Také se můžete v rámci této návštevy doptat na potřebné informace spojené se zápisem do MŠ, popřípadě si vyzvednout dokumentaci nutnou k zápisu k předškolnímu vzdělávání. 

Těšíme se na Vás a Vaši ratolest!

Vedení školy a kolektiv. 

 

 


Článek
MŠ Čapka Choda

Lyžařský kurz

Začátek kurzu v pátek 14. 1. 2021


Článek
MŠ Helsinská
MŠ Čapka Choda
Jídelna

Ceny stravy od 1.1.2022

Z důvodu zdražování cen, školní jídelna oznamuje od 1.1.2022 zvýšení ceny stravy: 


Článek
MŠ Helsinská
MŠ Čapka Choda

Seznamte se s platbami v MŠ

V mateřské škole je potřeba platit tři základní položky:

-školné

- stravné

- kulturní a vzdělávací akce


Článek
MŠ Helsinská
MŠ Čapka Choda

Informace k nástupu do MŠ 1.9.2021

Vážení rodiče,

zitra vaše dítě (děti) nastoupí do mateřské školy a já bych Vám ráda předeslala nějaké informace. 


Článek
MŠ Helsinská
MŠ Čapka Choda

Co s sebou do MŠ

S sebou do MŠ

1.den (pokud jste ještě neodevzdali) přineste vyplněný EVIDENČNÍ LIST DÍTĚTE!!!

 


Prázdninový provoz

Informace o prázdninovém provozu

v době od    1. 7. 2022    do    31. 8. 2022

pro mateřské školy Helsinská a Čapka Choda

PROVOZ

1.7. – 22.7. 2022  provoz v MŠ Helsinská

Provoz pro děti MŠ Čapka Choda a děti MŠ Helsinská 

1.8. – 19.8. 2022  provoz v MŠ Čapka Choda

Provoz pro děti MŠ Helsinská a MŠ Čapka Choda 

UZAVŘENÍ

25.7. – 29.7.2021  obě MŠ UZAVŘENY

22.8. – 31.8. 2022 obě MŠ UZAVŘENY

Z důvodu stálé problematiky s šířením COVID 19 nebude ani letos probíhat spolupráce s náhradní MŠ Škrétova

Prosíme o zvážení potřeby mateřské školy v době prázdnin u rodičů na mateřské dovolené z důvodu, abychom mohli zabezpečit všechny pracující zákonné zástupce dětí. Děkujeme

Aktuality