Odhlašování dětí z MŠ E-ŠKOLA

Aktuality

Článek
MŠ Helsinská
MŠ Čapka Choda
Jídelna

Cena stravného od 1.9.2022

MATEŘSKÁ ŠKOLA OLOMOUC, HELSINSKÁ 11, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

INFORMACE PRO RODIČE A STRÁVNÍKY ŠJ HELSINSKÁ

Finanční norma na potraviny s koeficientem 1 činí 52,-

DOTOVANÝ  OBĚD PRO DĚTI:

(nárok má řádně docházející dítě k předškolnímu a školnímu vzdělávání a první den nemoci)

Věk dítěte                                  přesnídávka                               oběd   odp. svačiny          celkem celodenní

FN  3-6 let              koef.0,5     15,- Kč (11+4 pitný režim)           26,-         11,-                                        52,-

FN   7 letí                koef.0,6    15,- Kč (11+4 pitný režim)           31,-          11,-                                        57,-

  


Článek
MŠ Helsinská
MŠ Čapka Choda

Výsledky přijímacího řízení cizinců pro školní rok 2022/2023

Přijatí uchazeči na MŠ Helsinská  -  0

Přijatí uchazeči na MŠ Čapka Choda - 3 uchazeči:

Registrační číslo 200

Registrační číslo 202

Registrační číslo 203

Nepřijatí uchazeči - 5, registrační čísla: 201, 204, 205, 206, 207

___________________________________________________________________________________

Прийняті кандидати на ЗНО в Хельсінкі - 0

Прийняті кандидати на ЗНО - 3 претенденти:

Реєстраційний номер 200

Реєстраційний номер 202

Реєстраційний номер 203

Неприйняті кандидати - 5, реєстраційні номери: 201, 204, 205, 206, 207

Celý text s informacemi zde


Článek
MŠ Helsinská
MŠ Čapka Choda

Přijímací řízení cizinců na školní rok 2022/2023

Přijímací řízení cizinců, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana podle zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny

Порядок прийому іноземців, яким надано тимчасовий захист у Чеській Республіці відповідно до Закону про деякі заходи у зв’язку зі збройним конфліктом на території України

 


Článek
MŠ Helsinská
MŠ Čapka Choda

Výsledky přijimacího řízení

Vážení rodiče v odkazu níže najdete výsledky přijímacího řízení. 

Pokyny k odvolacímu řízení najdete v tomto dokumentu. 

V případě nejasností nás kontaktujte, děkujeme.

S pozdravem,  ředitelka školy

Bc. Marta Nováková

ZDE:

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ


Článek
MŠ Helsinská

Kritéria pro přijetí k PV 2022

Č.j. MŠH/55/2022/SM                                                                                                             V Olomouci dne 2.5.2022

S účinností od 2.5.2022 stanovila ředitelka Mateřské školy Olomouc, Helsinská 11, příspěvková organizace Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v souladu
s § 34 a § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon v platném znění, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Olomouc Helsinská 11, příspěvkové organizaci v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí v místech poskytovaného vzdělávání, tj. v MŠ Helsinská 11, Olomouc a v MŠ Čapka Choda 12, Olomouc.


Článek
MŠ Helsinská
MŠ Čapka Choda

Zápis k předškolnímu vzdělávání

Zápis k předškolnímu vzdělávání do MŠ Helsinské & Čapka Choda se koná ve dnech 4. - 5. května 2022. 

Podrobnější informace naleznete zde:

Zápis do MŠ


Článek
MŠ Helsinská
MŠ Čapka Choda

Den Otevřených dveří/День відкритих дверей

Važení rodiče,

dne 28.4.2022 se bude v naší mateřské škole konat Den otevřených dveří. Přístupné Vám budou obě budovy současně (MŠ Helsinská & MŠ Čapka Choda).

Navštívit můžete kteroukoliv z našich tříd a to od 8:30-11:30 a 14:30-16:30. V dopoledních hodinách budete moci nahlédnout do vzdělávacích aktivit dětí a odpoledne v případě přívětivého podnebí strávíme společný čas na zahradě školy.  Také se můžete v rámci této návštevy doptat na potřebné informace spojené se zápisem do MŠ, popřípadě si vyzvednout dokumentaci nutnou k zápisu k předškolnímu vzdělávání. 

Těšíme se na Vás a Vaši ratolest!

Vedení školy a kolektiv. 

 

 


Článek
MŠ Čapka Choda

Lyžařský kurz

Začátek kurzu v pátek 14. 1. 2021


Článek
MŠ Helsinská

Lyžařský kurz

Začátek kurzu v pátek 14.1.2022.

 


Článek
MŠ Helsinská
MŠ Čapka Choda
Jídelna

Ceny stravy od 1.1.2022

Z důvodu zdražování cen, školní jídelna oznamuje od 1.1.2022 zvýšení ceny stravy: 


Článek
MŠ Helsinská
MŠ Čapka Choda

Seznamte se s platbami v MŠ

V mateřské škole je potřeba platit tři základní položky:

-školné

- stravné

- kulturní a vzdělávací akce


Článek
MŠ Helsinská
MŠ Čapka Choda

Informace k nástupu do MŠ 1.9.2021

Vážení rodiče,

zitra vaše dítě (děti) nastoupí do mateřské školy a já bych Vám ráda předeslala nějaké informace. 


Článek
MŠ Helsinská
MŠ Čapka Choda

Co s sebou do MŠ

S sebou do MŠ

1.den (pokud jste ještě neodevzdali) přineste vyplněný EVIDENČNÍ LIST DÍTĚTE!!!

 


Článek
Jídelna

Odhlašování stravy

na www. strava.cz – přihlašovací údaje Vám přidělí ŠJ
telefonicky  do 11.00 hod na tel. čísle  585 750 107
veškeré dotazy ohledně odhlašování Vám ráda odpovím na tel čísle 585 750 107


Prázdninový provoz

Informace o prázdninovém provozu

v době od    1. 7. 2022    do    31. 8. 2022

pro mateřské školy Helsinská a Čapka Choda

PROVOZ

1.7. – 22.7. 2022  provoz v MŠ Helsinská

Provoz pro děti MŠ Čapka Choda a děti MŠ Helsinská 

1.8. – 19.8. 2022  provoz v MŠ Čapka Choda

Provoz pro děti MŠ Helsinská a MŠ Čapka Choda 

UZAVŘENÍ

25.7. – 29.7.2021  obě MŠ UZAVŘENY

22.8. – 31.8. 2022 obě MŠ UZAVŘENY

Z důvodu stálé problematiky s šířením COVID 19 nebude ani letos probíhat spolupráce s náhradní MŠ Škrétova

Prosíme o zvážení potřeby mateřské školy v době prázdnin u rodičů na mateřské dovolené z důvodu, abychom mohli zabezpečit všechny pracující zákonné zástupce dětí. Děkujeme

Aktuality